Voorloper in duurzaam slopen

Kwaliteit staat voorop. Dat is kort en bondig gesteld de missie van B. Reer Sloop- en Grondwerken B.V.

Reer is één van de professionele spelers op het gebied van sloopwerken, asbestverwijdering, recycling en grondwerken in Nederland. Hier wordt onder meer invulling aan gegeven door steeds de allerhoogste eisen te stellen aan een duurzaam sloopproces, waarbij aandacht voor de leefomgeving en het milieu de hoogste prioriteit heeft.

Reer voldoet niet alleen aan de steeds strenger wordende wet- en regelgeving, maar loopt daar door de voortdurende optimalisatie van het werkproces zelfs met enige regelmaat op vooruit. Daarnaast is het leveren van een bijdrage aan een betere leef- en werkomgeving, door op een innovatieve en milieuvriendelijke wijze de steeds schaarser wordende ruimte en grondstoffen geschikt te maken voor hergebruik, zeer belangrijk voor Reer.

Betrokkenheid in de omgeving

Slopen heeft behalve een technische ook een sociale kant. Goede communicatie en beperking van eventuele overlast zijn dan ook steeds de uitgangspunten. Daarbij draait het niet alleen om de eigen mensen die veilig en met plezier moeten kunnen werken, maar zeker ook om andere betrokkenen als overheden en omwonenden van bijvoorbeeld een sloopproject.