Recycling

B. Reer Sloop- en Grondwerken B.V. streeft ernaar om zoveel mogelijk van de materialen die vrijkomen tijdens sloopwerkzaamheden te hergebruiken of te recyclen. Daarnaast waken we er te allen tijde voor dat er tijdens de sloop geen schade aan het milieu of de omgeving ontstaat.

Sloopmaterialen die geschikt zijn voor een tweede leven zoals balken en stenen worden door ons behandeld of schoongemaakt en vervolgens te koop aangeboden in onze verkoophal.

In de loop van de tijd hebben wij een groot assortiment tweedehands sloopmaterialen opgebouwd welke nog uitstekend te gebruiken zijn. Behalve gebruikte materialen kunnen wij u ook nieuwe materialen leveren. Bekijk hiervoor onze verkooppagina.

Afvalstromen

Tijdens de sloopwerkzaamheden worden alle materialen gescheiden, zodat er verschillende afvalstromen ontstaan. Op deze wijze leveren we dus een positieve bijdrage aan het milieu.

Wanneer we puin in de grond aantreffen kunnen we dit verwijderen en zodoende de grond opschonen. Ook wanneer we te maken hebben met grond dat vervuild is met bijvoorbeeld olie, chemicaliën of asbest ruimen wij dit zodanig op dat het terrein en het afval voor hergebruik beschikbaar is.

De ontstane deelstromen kennen verschillende bestemmingen. Zo gaat puin naar erkende recyclingmaatschappijen waar het wordt gebroken en tot nieuwe grondstof wordt verwerkt. Verder werken wij samen met externe gecertificeerde partijen waar vrijgekomen hout wordt versnipperd en waar ook p.v.c. kan worden gerecycled. Asbestafval wordt gestort op speciaal daarvoor uitgeruste locaties aangezien het een milieugevaarlijke stof betreft. Tot slot wordt zogenaamd residu gestort op een reguliere stortplaats of meteen afgevoerd naar een vuilverbrander.

Onze projecten