B.Reer Sloop- en Grondwerken

Milieu & MVO

Duurzaam en milieubewust slopen

Bij slopen komt vandaag de dag heel wat meer om de hoek kijken dan dat men in eerste instantie zou denken. Slopen is uitgegroeid tot een verregaand gespecialiseerd vak dat wordt uitgevoerd met modern materieel en goed geschoolde vakmensen.

Reer besteedt daarbij als geen ander aandacht aan mens en milieu door overlast tot een minimum te beperken en vrijkomende materialen zoveel mogelijk rechtstreeks te hergebruiken of te recyclen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

B. Reer Sloop- en Grondwerken heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda staan. Wij besteden zowel intern als extern veel aandacht aan dit onderwerp en met name tijdens onze werkzaamheden doen wij er alles aan om mens en milieu op de eerste plaats te zetten.

Reer beschikt over een uitgebreid en zeer geavanceerd machinepark waarmee ieder project veilig en voortvarend uitgevoerd kan worden, ongeacht of het de sloop van een kleine woonboerderij of een grote fabriek betreft.

Naast de veelvoorkomende totaalsloop behoren ook renovatie- en restauratiesloopwerken tot de activiteiten van B. Reer Sloop- en Grondwerken B.V.