Grondwerken

B. Reer Sloop- en Grondwerken B.V. heeft de beschikking over diverse
sloopwerktuigen als (rups)-graafmachines, uitgebreid met extra functies,
welke ook uitermate geschikt zijn om grondwerkzaamheden te verrichten.

Daarnaast beschikken onze machinisten over de juiste diploma’s om in het grondwerk hun mannetje te staan en hebben wij ruime ervaring met uiteenlopende grondwerkzaamheden.
Zo kunt u ons inzetten om bijvoorbeeld bouwputten te ontgraven of om kavels en terreinen bouwrijp te maken.

Ook houden wij ons veelvuldig bezig met het uitvoeren van grondwerk voor
de aanleg of renovatie van tuinen, terreinverhardingen of voor de
aanleg van kabels en riolering.

Tevens zijn wij gespecialiseerd en uiteraard gecertificeerd in het
uitvoeren van grondwater- en bodemsaneringen.

Onze projecten