B.Reer Sloop- en Grondwerken

Verwijderen van een asbesthoudende golfplaten dak inclusief demonteren van de houten wanden in Feerwerd

Ons asbestteam heeft een mooie klus in Feerwerd uit mogen voeren. Het asbesthoudende dak is door de jongens gesaneerd, waarna later de asbestvrije wandbeplating is verwijderd. 

In Feerwerd hebben we de sanering van asbesthoudende golfplaten mogen uitvoeren. Het ging hier om een totale oppervlakte van het dak van ongeveer 1.300 m2. De Manitou is voor dit werk ingezet, waardoor de mannen goed bij de asbestplaten konden. Nadat alles netjes is verwijderd en de asbestvrijgave is ontvangen, kan verder worden gegaan met het verwijderen van de damwanden. Uiteindelijk blijven alleen de spanten staan. Hierbij vinden we het belangrijk dat alles netjes wordt afgevoerd en uiteindelijk de klus netjes wordt opgeleverd.