B.Reer Sloop- en Grondwerken

Sloop Holland Casino Groningen

Een grote brand verwoestte in 2017 het Holland Casino Groningen. Na de brand moesten de restanten van pand aan het Gedempte Kattendiep in Groningen worden gesloopt. B. Reer Sloop- & Grondwerken schreef hiervoor de benodigde plannen, die door de opdrachtgever werden goedgekeurd. Vervolgens voerden wij het sloopwerk uit in samenwerking met onze collega’s van B. Steenhuis Sloopwerken BV in Scheemda.

Instortingsgevaar

Het pand waarin het casino was gevestigd, raakte door de brand dermate beschadigd dat er sprake was van instortingsgevaar. De eerste fase van het sloopwerk betrof werkzaamheden waarmee wij het grootste directe gevaar voor de omgeving wegnamen. Net als bij de rest van dit sloopwerk had beperking van de overlast voor omwonenden en de verkeersstroom prioriteit.

Omgeving

Beperking van de overlast van het sloopwerk voor de omgeving betreft in de eerste plaats slopen met minimale overlast door geluid en trillingen. Ook communicatie met de buurt - waarbij mensen alle informatie kunnen krijgen die zijn willen hebben en waarbij zij hun eigen verhaal, verzoeken en vragen bij ons kunnen neerleggen - is van zeer groot belang. Want zo kun je maximaal rekening houden met elkaar. Daarom hielden wij tijdens de sloop dagelijks inloopspreekuur.

Sloopmethode

De wijze van slopen is bepaald in goed onderling overleg tussen opdrachtgever, de gemeente, een Hoge VeiligheidsKundige en ons. Het sloopwerk voerden wij uit op uieenlopende manieren en met vele verschillende machines zoals een 80-tons kraan met een gieklengte van maar liefst 35 meter en een 25-tons kraan.