B.Reer Sloop- en Grondwerken

Sloop boerderij na brand in Oudeschans

Een markante boerderij aan de rand van vestingdorp Oudeschans werd in de zomer van 2020 grotendeels door brand verwoest. Bij het bestrijden van de brand riep de brandweer de assistentie in van B. Reer Sloop- & Grondwerken. En ook het sloop- en opruimwerk nadien namen wij voor onze rekening.

Assistentie brandweer

Het assisteren van de brandweer bij brandbestrijding vraagt om snel handelen. B. Reer Sloop- & Grondwerken heeft alle benodigde machines en materialen hiervoor beschikbaar. In dit geval arriveerden wij binnen anderhalf uur na de oproep met de benodigde machine bij de locatie van de brand.

Sloopwerk

In de periode na de brand sloopten wij de restanten van de boerderij, inclusief betonvloeren en woonhuis. Het vrijgekomen puin verwerkten wij op locatie met onze mobiele puinbreker tot granulaat. Zo kan het als gerecycled materiaal worden hergebruikt voor de fundering van de nieuwbouw die gaat plaatsvinden op dezelfde locatie.

Asbestsanering

Na de brand voerden wij een asbestinventarisatie uit. Daaruit kwam naar voren dat er op het perceel negenduizend vierkante meter asbest aanwezig was. Wij verzorgden de asbestsanering volgens alle geldende wet- en regelgeving, waarna het perceel door een erkend, onafhankelijk laboratorium is onderzocht, goedgekeurd en vrijgegeven.

Asbest in graan

In de schuur die door de brand werd getroffen, lagen honderden tonnen graan opgeslagen. Dit graan werd bij de brand eveneens besmet met asbest. In samenwerking met een Hoge VeiligheidsKundige (HVK) stelden wij een plan op voor reiniging van het graan. Na reiniging was het geschikt voor vergisting in een biovergister. Dat proces stond onder continue, strenge controle van een erkend en gecertificeerd laboratorium. Wij hebben deze sanering met succes uitgevoerd en afgerond.