B.Reer Sloop- en Grondwerken

Grondwerkzaamheden Winschoten

Met onze nieuwe mobiele zeefinstallatie zorgen wij ervoor dat de het perceel in Winschoten netjes wordt afgeleverd zodat het klaar is om te verkopen als bouwkavel. 

De vroege woonwijk Tuindorp, waar nogal wat vervuiling in de grond is gekomen tijdens de bewoning, is begin jaren zero's gesloopt. Dit ligt nog altijd braak. De gemeente is voornemens de locatie bouwrijp op te leveren zodat er nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd. 

Tijdens onderzoek is gebleken dat er verschillende vervuilingen waren aangetroffen, welke wij onder certificaat aan het verwijderen zijn. De werkzaamheden voeren wij uit deels door het vervuilende grond af te voeren en deels door grond vermengd met puinrestanten te zeven. Dit doen wij door gebruik te maken van onze mobiele sterrenzeef met een maas van 20 mm. Zoals op de foto's te zien, is het gezeefde grond mooi om te hergebruiken. Alleen de vervuilende grond met rommel zal worden afgevoerd. Op deze manier verwerken wij het grond circulair en hoeft het niet afgevoerd te worden. 

Hierna kunnen de kavels als bouwrijp worden aangeboden.