B.Reer Sloop- en Grondwerken
Terug naar Personeel

Jannetta Antema

Quote:

Een goed team bestaat uit mensen die ongevraagd met elkaar samenwerken.