Asbestsanering

Het slopen van gebouwen is vaak nauw verbonden met de verwijdering van asbest.
Een taak die met uiterste zorgvuldigheid voor de veiligheid van mens en milieu geklaard moet worden.

Elke asbestsanering begint met een bezoek van onze buitendienst medewerker voor de opname van de werkzaamheden. Ook worden eventuele risico’s in kaart gebracht en wordt er uiteraard geluisterd naar uw wensen. Op basis van deze opname stellen wij een duidelijke offerte op. Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn m.b.t. het verlenen van advies rondom asbest of het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie.

Ook de sloopvergunning kunnen we voor u verzorgen.

B. Reer Sloop- en Grondwerken B.V. is gecertificeerd volgens bijlage 13aartikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling (voorheen SC-530) en beschikken wij over de juiste vakmensen om asbest en asbesthoudende toepassingen te verwijderen. Uiteraard beschikken onze specialisten over alle wettelijk vereiste certificaten en diploma’s.

Ook alle benodigde apparatuur is hier volledig op aangepast en wordt dit jaarlijks aan een verplichte keuring onderworpen. Zodoende spannen wij ons maximaal in om zowel de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers als die van de omgeving te waarborgen.

Dankzij onze ervaring en specifieke kennis op het gebied van asbestsaneringen kunnen we u op dit vlak dus uitstekend van dienst zijn. We zijn graag bereid u te
adviseren over de juiste aanpak als u asbesthoudende materialen aantreft.

Onze projecten


Subsidie verwijderen asbestdaken

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
Voor de verwijdering van asbestdaken is per 1 januari 2016 een subsidieregeling in het leven geroepen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel van de subsidie is om saneringen te stimuleren vanwege het verbod op asbestdaken vanaf 1 januari 2024. Voor de subsidieregeling is in 2017 € 25 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond). Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020. De subsidie is bedoeld voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter en kan door particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden worden aangevraagd. Hier vindt u meer informatie over deze subsidie.

Bedrijven kunnen eveneens gebruik maken van 2 fiscale regelingen:

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken? Dan kunt u als bedrijf gebruikmaken van deze fiscale regelingen. Als ondernemer kunt u met de MIA fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken en kunt u profiteren van een investeringsaftrek. Lees hier meer over deze regeling.

Energie Investeringsaftrek (EIA)
Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken én zonnepanelen plaatsen? Dan kunt u als bedrijf via de Energie Investeringsaftrek (EIA) fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Lees hier meer over deze regeling.