Mobiel Breken

B. Reer beschikt over een mobiele puinbreker welke de mogelijkheid biedt om vrijgekomen slooppuin direct op locatie te breken. Behalve het laten afvoeren van puin, heeft u als opdrachtgever dus ook de mogelijkheid om vrijgekomen slooppuin een nieuwe bestemming te geven in de vorm van bijvoorbeeld terreinverharding.

Het mobiel laten breken van puin op de slooplocatie heeft een aantal voordelen, te weten:

– Duurzame oplossing (puin wordt gerecycled en kan worden ingezet als bv. terreinverharding)
– Kostenefficiënt (de waarde/opbrengst van het gebroken puin kan worden verdisconteerd)
– Milieuvriendelijker (geen transportbewegingen van vrachtwagens m.b.t. puinafvoer)

De mobiele breker van Reer:

2 item(s)