Bodemsanering en Grondwatersanering

B. Reer Sloop- en Grondwerken B.V. is conform de BRL-SIKB 7000 gecertificeerd om bodemsaneringen uit te voeren op locaties waar grondverontreinigingen zijn vastgesteld en geregistreerd.

Zodra bodemonderzoek heeft uitgewezen dat op een locatie verontreiniging in de grond en/of in het grondwater is aangetroffen, kunnen we u vertellen wat de gevolgen zijn van de aangetroffen verontreiniging.

Verder kunnen we u adviseren over de eventueel te nemen stappen en zal middels  een kostenraming duidelijk worden wat de financiële gevolgen kunnen zijn van de aanwezige bodemverontreiniging.

Met andere woorden: wij maken uw “bodemprobleem”op een gestructureerde manier inzichtelijk en zullen u vervolgens zo praktisch mogelijk vertellen hoe het probleem opgelost kan worden. Wij kunnen alle benodigde vergunningen aanvragen en tevens kunnen we ervoor zorgen dat de bodemsanering op een correcte wijze en met zo weinig mogelijk overlast tot gevolg uitgevoerd wordt.

 

3 item(s) « 1 van 3 »

Door een bodem- of grondwatersanering zo spoedig mogelijk na ontdekking uit te voeren, kan verdere verontreiniging worden voorkomen en dit is milieutechnisch gezien natuurlijk de beste oplossing. Zaken die in vervuilde grond kunnen worden aangetroffen, zoals olie, chemicaliën,
asbest of puin ruimen wij zodanig op dat het terrein en het afval voor hergebruik beschikbaar is.

Heeft u te maken met of heeft u vermoedens van bodem- of grondwaterverontreiniging neem
dan contact met ons op voor vrijblijvend advies.