Asbestsaneringsprojecten

De sanering van een boerderij dak in Drieborg:

5 item(s)

Voorafgaand aan de sloop van de bibliotheek in Hoogezand hebben wij een asbestsanering uitgevoerd:

8 item(s)